JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU KONTROLI?


Poniżej kilka porad, wskazówek i informacji jak należy postępować w przypadku kontroli organizacji typu ZAIKS, STOART, ZPAV, SAWP:

1. Nie utrudniać kontroli - niezwykle istotne, aby kontrola mogła zostać przeprowadzona w możliwie jak najmilszej atmosferze. Nie należy jej utrudniać, a tym bardziej uniemożliwiać. Odtwarzając muzykę MusicDays.pl mają Państwo pewność, że tło muzyczne w lokalu jest w pełni legalne, a więc nie ma powodów do obaw w przypadku kontroli tego typu organizacji.

2. Udostępnić przestrzeń dostępną dla Klientów/Gości - kontroler w/w organizacji nie ma prawa poruszać się w miejscu niedostępnym dla Klientów lokalu czy gości hotelu. Podczas kontroli nie mają Państwo obowiązku okazywania miejsc typu zaplecze/kuchnia lub innych niedostępnych na co dzień dla osób poza personelem/pracownikami obiektu. Wszelkie miejsca udostępnione dla Klienta powinny być także udostępnione kontrolerowi.

3. Okazać otrzymaną licencję - to najważniejszy punkt. Informując kontrolera o tym, że w lokalu odtwarzana jest muzyka niezależna - wolna od opłat dla organizacji kontrolujących lokale, należy obowiązkowo okazać otrzymaną od nas licencję. Na prośbę kontrolera należy także okazać oryginał lub kserokopię faktury zakupu, a w przypadku zakupu płyt CD - także ich oryginały.

4. Należy pamiętać, że tylko odtwarzanie niezależnej muzyki ze specjalną licencją będącą zgodą na odtwarzanie publiczne zapewnia 100% uwolnienie od opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi, dlatego chcąc uniknąć tych opłat nie powinno się odtwarzać TV, radia oraz muzyki do której nie posiada się pisemnej zgody na odtwarzanie publiczne z zapewnieniem niezależności względem organizacji typu ZAIKS, STOART, ZPAV, ZAPA, itp.


WYBIERZ MUSICDAYS.PL

4,9/5 ocena klientów

OSZCZĘDZAJ JAK 35 000 NASZYCH KLIENTÓW!

ODTWARZAJĄC NASZĄ MUZYKĘ PŁACISZ O WIELE MNIEJ NIŻ DLA ZAIKS, STOART I ZPAV! ZAUFALI NAM MIĘDZY INNYMI:

SZYBKA REALIZACJA

ŚWIETNE CENY

BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI

PROFESJONALNA BAZA MUZYCZNA